Австрия

Австрия: страната с форма на шницел

За местата, които успях да посетя в тази хубава, спокойна държава Австрия Gmunden (2008) Решили сме да използваме Einfach-Raus-Ticket на ÖBB, който дава правото на