Канада

Зимна Канада: Торонто

Разказ за едно пътуване в 6 части, 2 провинции и 1 автомобил. Следва Торонто.   Търговският център Ако някой ми беше казал, че първото нещо,